Om Vägföreningen

Östra ökna vägsamfällighet org.nr. 717909-4185 är tillsatt under kontroll av trafikverket att administrera, vägarna och tillse att den håller uppsatt standard för att erhålla statsbidrag och vara farbar i alla väder med allmänn tillgänglighet samt samhällsservice, renhållning, sjukvård och nödinsatser, Vägsamfälligheten följer lagen om förvaltning av samfällighet 1973:1150,Vägen besiktigas årligen av trafikverket.

Det är obligatoriskt med tillhörighet för lagfaren fastighetsägare enl. lag.

Samfälligheten består av ca 39 st fastboende, 10 fritidshus samt skogsfastigheter och jordbruk. Väglängd som samfälligheten förvaltar är ca 3 km.

Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman, (årsmöte) och är beslutande under verksamhetsåret.

På årsmötet beslutas kommande verksamhet, investeringar m.m. Medlemmar ges möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter på årsmötet samt rösta om styrelsens ansvarsfrihet

Löpande vägunderhåll/snöröjning utförs fn av vägentreprenör Gunnar Eriksson, vägföreningen förfogar över egen vägsladd och sandspridare och även snöslunga som kom till god användning den hårda vintern 2010.

Välkommen

Välkommen till www.ostraokna.n.nu.

 

Länkar

besöksräknare
räknare